• موسسه حسابداری , شرکت حسابداری , مشاور حسابداری , خدمات حسابداری
  موسسه حسابداری , شرکت حسابداری , مشاور حسابداری , خدمات حسابداری

  موسسه حسابداری با شماره ثبت 65654 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است . موضوع فعالیت موسسه طبق اساسنامه آن، انجام کلیه خـدمات و مشاوره مـالی ، حسابداری ، مدیریت و مالیاتی از قبیل بازرسی قانونی ، استقرار سیستم کنترلهای داخلی و مدیریتی ، اصلاح حساب ، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشهای مالی و مدیریتی ، تنظیم اظهارنامه های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده ، ارائه مشاوره مالی و مالیاتی، انجام بررسیهای ویژه مالی در تهران می باشد.

 • شرکت مشاور مالیاتی , موسسه خدمات مالیاتی , شرکت خدمات مالیاتی , موسسه مشاور مالیاتی
  شرکت مشاور مالیاتی , موسسه خدمات مالیاتی , شرکت خدمات مالیاتی , موسسه مشاور مالیاتی

  موسسه مشاوره مالياتي و خدمات مالیاتی  براي اشخاص حقيقي و حقوقي در دفتر توسط كارشناس اداره امور دارايي انجام شده كه چنانچه شركت ثبت شود مي بايست تشكيل پرونده مالياتي داده و دفاتر كل و روزنامه در اداره ثبت شركتها پلمپ نموده و دفاتر معين و نقل و انتقال سهام و دفاتر دارايي شركت خريداري نموده در دفتر موجود كه توسط حسابدار نوشته مي شود و تراز تهيه و تا تير ماه تحويل اداره دارايي نمايد و بايد تشكيل پرونده مالياتي پلمپ دفاتر و تهيه تراز مالي به ان اداره دارايي اقدام نمايد .

 • حسابدار مستقل ,حسابدار رسمی ,گزارش حسابداری ,شرکت حسابداری رسمی ,حسابداری دفاتر قانونی
  حسابدار مستقل ,حسابدار رسمی ,گزارش حسابداری ,شرکت حسابداری رسمی ,حسابداری دفاتر قانونی

   موسسه حسابداری مالیاتی , شرکت حسابداری مالی قانونی , مشاوره دعاوی مالیاتی در تهران , خدمات مالی و حسابداری , موسسه مشاوره حسابداری , شرکت حسابداری و خدمات مالی , مشاوره حسابداری مدیریت , خدمات حسابداری گزارش فصلی , حسابدار شرکت تجاری , حسابداری شرکت های صنعتی در تهران , حسابداری شرکت های بیمه , حسابدار خبره , حسابدار امور مالی , شرکت مشاور مالی , مشاور مالیاتی , خدمات مشاوره مالیات تکلیفی , حسابدار امور قانونی ,

 • دفتر موسسه ,تلفن موسسه حسابداری , تلفن حسابدار رسمی ,تلفن حسابدار مستقل , تلفن موسسات حسابداری
  دفتر موسسه ,تلفن موسسه حسابداری , تلفن حسابدار رسمی ,تلفن حسابدار مستقل , تلفن موسسات حسابداری

   دفتر شرکت مشاوره حسابداری , مشاور تنظیم اظهارنامه عملکرد , خدمات نوشتن دفاتر روزنامه و کل , تلفن حسابدار ارزش افزوده , شرکت مشاوره مالیاتی , مشاور مالیات بر ارزش افزوده  , خدمات حسابداری اظهار نامه قانونی , حسابدار موسسه خدماتی , شرکت خدمات مالی و حسابداری , مشاور مالیات در تهران  , خدمات تنظیم اظهارنامه مالی  , حسابدار پاره وقت , شرکت مشاور مالی و حسابداری , خدمات مشاوره حسابداری , خدمات تنظیم اظهارنامه عملکرد , حسابدار امور مالیاتی 

 • موسسه حسابداری در تهران , شرکت حسابداری در تهران , حسابداری مالیاتی در تهران , مشاوره حسابداری در تهران
  موسسه حسابداری در تهران , شرکت حسابداری در تهران , حسابداری مالیاتی در تهران , مشاوره حسابداری در تهران

  حسابداری در تهران ,  مالی در تهران ,  مالیاتی در تهران ,  شرکت حسابداری در تهران , مشاور مالیاتی  در تهران , خدمات مالیاتی در تهران  , موسسه حسابداری در تهران , شرکت حسابداری مالی در تهران  , شرکت مشاور مالیاتی در تهران ,  شرکت خدمات مالی در تهران  , موسسه مالی و حسابداری در تهران  , شرکت حسابداری مالیاتی  در تهران , مشاوره حسابداری در تهران   , خدمات حسابداری در تهران  , تنظیم اظهارنامه مالیاتی در تهران , شرکت حسابداری قانونی در تهران

 • مشاوره مالی در تهران , خدمات مالی در تهران , خدمات حسابداری در تهران , مشاوره مالیاتی در تهران , مشاور مالیاتی
  مشاوره مالی در تهران , خدمات مالی در تهران , خدمات حسابداری در تهران , مشاوره مالیاتی در تهران , مشاور مالیاتی

  مشاوره حسابداری مالیاتی در تهران , خدمات حسابداری قانونی در تهران , موسسه خدمات مالی در تهران , شرکت حسابداری دفاتر قانونی در تهران  , مشاوره حسابداری قانونی در تهران  , خدمات مشاوره مالی در تهران  , موسسه خدمات حسابرسی در تهران , شرکت خدمات حسابداری در تهران , مشاوره پرونده مالیاتی در تهران , خدمات حسابداری مالیاتی در تهران , موسسه خدمات مشاوره مالی در تهران , شرکت حسابداری خدماتی تهران , مشاور قوانین مالیاتی تهران , خدمات مشاوره مالیاتی در  تهران

 • شرکت خدمات مالی حسابداری , مشاوره اظهارنامه مالیاتی , خدمات تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده , حسابدار امور قانونی
  شرکت خدمات مالی حسابداری , مشاوره اظهارنامه مالیاتی , خدمات تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده , حسابدار امور قانونی

  شرکت خدمات مالی حسابداری در تهران , مشاوره اظهارنامه مالیاتی , خدمات تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده  , حسابدار امور قانونی در تهران , خدمات وکالت امور مالیاتی  , انواع حسابداری , انواع حسابدار , حسابدار امور بانکی , حسابداری شرکت های بارزگانی , حسابداری شرکت های وارداتی  , حسابدار مستقل , حسابدار قانونی , حسابداری شرکت های تولیدی , حسابداری شرکت های سهامی , حسابدار رسمی , حسابداری شرکت های تضامنی , حسابداری شرکت های پیمانکاری 

 • موسسه حسابداری و خدمات مالی , موسسات تنطیم کننده دفاتر مالیاتی , شرکت خدمات تنظیم اظهارنامه مالی
  موسسه حسابداری و خدمات مالی , موسسات تنطیم کننده دفاتر مالیاتی , شرکت خدمات تنظیم اظهارنامه مالی

  موسسات تنطیم کننده دفاتر مالیاتی در تهران , موسسات خدمات وکالت امور مالیاتی , حسابداری شرکت های سهامی خاص در تهران , موسسه خدمات تنظیم اظهارنامه مالی , موسسه مشاوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی , حسابداری شرکت های مهندسین مشاور , موسسه حسابداری و خدمات مالی , موسسه خدمات تنظیم اظهارنامه مالی , موسسه تنظیم کننده اظهارنامه عملکرد , حسابداری شرکت های خدماتی , حسابداری مغازه ها , تنظیم گزارش مالیات ارزش افزوده

 • موسسه خدمات حسابداری قانونی , موسسه مشاوره تحریر دفاتر قانونی , تحریر و نوشتن دفاتر قانونی اداره مالیاتی
  موسسه خدمات حسابداری قانونی , موسسه مشاوره تحریر دفاتر قانونی , تحریر و نوشتن دفاتر قانونی اداره مالیاتی

  موسسات خدمات حسابداری قانونی , حسابداری شرکت های تعاونی , قیت حسابداری فروشگاه ها , موسسه مشاوره تحریر دفاتر قانونی , نرخ حسابداری شرکت های حمل و نقل , حسابداری شرکت های ساختمانی , بهای تحریر و نوشتن دفاتر قانونی اداره مالیاتی , تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی , شرکت حسابداری تحریر دفاتر قانونی , مشاوره قوانین بیمه تامین اجتماعی , موسسه مشاوره تنظیم گزارش ارزش افزوده , تلفن موسسه حسابداری , سایت موسسه حسابداری 

 • موسسه مشاور مالی و مالیاتی و حسابداری در منطقه 1 , موسسه های خدمات مالی و حسابداری در منطقه 2 , منطقه 3
  موسسه مشاور مالی و مالیاتی و حسابداری در منطقه 1 , موسسه های خدمات مالی و حسابداری در منطقه 2 , منطقه 3

  محدوده فعالیت موسسه  حسابداری در منطقه 1 ، اقدسیه ، الهیه ( فرشته ) ،  اوین ، باغ فردوس , تجریش , جماران , چیذر ,  دارآباد , دربند , درکه , زعفرانيه , سوهانک , شهرک نفت , شهرک محلاتی , فرمانيه , قیطریه , کامرانيه , محموديه , نیاوران , ولنجک و منطقه 2 و برق آلستوم , تهران ويلا , ستارخان ( توحید – شادمهر ) , سعادت آباد , شهرک غرب ( قدس ) , شهرک مخابرات  , شهرآرا ( پاتریس ) , صادقيه , طرشت , فرحزاد , گیشا ( کوی نصر ) , همایونشهر  ,مرزداران ( آزمایش – هما - ژاندارمری) می باشد .

 • موسسات مشاور مالی و مالیاتی و حسابداری در منطقه 3 , محله , خیابان , ونک , میرداماد , آرژانتین , میرداماد , صادقیه
  موسسات مشاور مالی و مالیاتی و حسابداری در منطقه 3 , محله , خیابان , ونک , میرداماد , آرژانتین , میرداماد , صادقیه

  محدوده فعالیت موسسه مالی مالیاتی و حسابداری در  منطقه  3 , اختیاریه (رستم آباد) , پاسداران , جردن – ولیعصر , دروس , دولت , دیباجی , سیدخندان , ظفر (دستگردی) , قلهک , میرداماد , ونک ,  منطقه 6 ,  آرژانتین , ساعی , امیرآباد (کارگر شمالی) , ایرانشهر , محله , خیابان , بهجت آباد , پارک لاله , جنت – رفتگر , دانشگاه تهران , شریعتی , شیراز , عباس آباد , فاطمی , قائم مقام – سنائی , قزل قلعه , کشاورز غربی , گاندی , میدان جهاد , ولیعصر , نصرت , یوسف آباد ، می باشد .  

 • موسسه حسابداری ,شرکت حسابداری ,موسسات حسابداری ,شرکت های حسابداری , موسسه
  موسسه حسابداری ,شرکت حسابداری ,موسسات حسابداری ,شرکت های حسابداری , موسسه

  موسسه , خدمات مالی , حسابداری , موسسه حسابداری , موسسات حسابداری , حسابداری , مالیاتی , استانداردهای حسابداری , استانداردهای مالی , این مؤسسه حسابداری و همكاران از لحاظ تعداد پرسنل يكي از مؤسسات حسابداری بزرگ محسوب مي شود.این موسسه حسابداری ، خدمات اطمینان‎ بخشی (شامل حسابداری صورت‌های مالی ، حسابداری مالیاتی، بررسي اجمالی صورت‌های مالی و ساير خدمات اطمينان بخشی )، انجام میدهد.

 • موسسات حسابداری و خدمات مالی مالیاتی در شهر وارمین , تهران , پاکدشت , دماوند , اسلامشهر
  موسسات حسابداری و خدمات مالی مالیاتی در شهر وارمین , تهران , پاکدشت , دماوند , اسلامشهر

  محدوده فعالیت موسسات حسابداری مالی و مالیاتی و مشاوره مالی , تهران , اسلام‌شهر , قرچک , ورامين , رباط‌کريم , قدس , شهريار , نسيم‌شهر , پاکدشت , انديشه , صالح‌آباد , باقرشهر , ري , باغستان , بومهن , چهاردانگه , پيشوا , دماوند , پرديس , وحيديه , شهر , شهرستان , نصيرآباد , فردوسيه , حسن‌آباد , رودهن , شاهدشهر , صباشهر , فيروزکوه , لواسان , شميرانات , آبسرد , شريف‌آباد , پاکدشت , کهريزک , فشم , جوادآباد , کيلان , آبعلي , ارجمند  می باشد . 

معرفی اعضاء :

 

نوروزی

کارشناس رسمی

حسابداری و حسابرسی

دادگستری

Hesabresi Hesab Gozaresh Moasese

سید محمد مظلومی

استاد دانشگاه

 

 

کارشناس رسمی

حسابداری و حسابرسی

دادگستری

Hesabresi Hesab Gozaresh Moasese

کارشناس رسمی

حسابداری و حسابرسی

دادگستری

 

 

طریقه تنظیم اظهارنامه مالیاتی :

 

فرم اظهار نامه ای که برای عملکرد سال ۱۳۹۰ در دسترس قرار گرفته است ،صرفا دو صفحه است که در صفحه یک مشخصات واطلاعات آماری مالیاتی مودی خواسته شده است که هریک از همکاران با توجه به اطلاعات خواسته شده آنرا تکمیل می نمایند واما صفحه دوم این اظهار نامه مربوط به عملکرد مالیاتی است که به ترتیب زیر تشریح می شود.

این صفحه شامل سه جدول است  که عبا رتست ازجدول  حساب درآمد وهزینه ، جدول معافبت ها وجدول محاسبات درآمد مشمول مالیات می باشد که هریک را باید به ترتیب تکمیل نمود.

اول- جدول حساب درآمد وهزینه :

۱- درقسمت تاریخ مرقوم بفرما یید از ۱/۱/۱۳۹۱ تا ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ 

۲- در ردیف دوم جدول ، در قسمت درآمد حاصل از ارائه خدمات ،بدین صورت عمل کنید :مبلغ تمبرهای ابطالی در دفترچه تمبر خود را که معادل ۵ درصد علی الحساب مالیات است ،در عدد ۲۰ ضرب کنید تا کل درآمد مشمول مالیات این بخش تعیین شود .حاصل به دست آمده رادر کادر مقابل، نوشته شود . بعنوان نمونه ،مثلا جمع ۵ درصدهای دفترچه شما شده یکصد هزار ریال ،جمع درآمد مشمول مالیات در این بخش عبارتست از ۰۰۰/۰۰۰/۲ = ۲۰ × ۰۰۰/۱۰۰ ریال

۳- چنانچه درآمد حاصل از مشاوره ویا غیره که متناسب به شغل شما بوده ،داشته اید ، نیز در ردیف چهارم یعنی سایر درآمدها ودر کادر روبروی آن قید نمایید.سپس درآمد حاصل از خدمات (ردیف ۲)وسایر درآمدها (ردیف ۴)را باهم جمع کنید ودر کادر قسمت چپ مقابل جمع فروش ودرآمدها نوشته شود.

۴- کادرهای بعدی این جدول مربوط به مبالغی است که بایستی از جمع درآمدها کسر شود.در این قسمت ، دقت شود که هزینه ها مستند به شواهد باشد ودر خصوص ردیف دوم وسوم یعنی هزینه حقوق ودستمزد واجاره عمل ، دقت یشتری به عمل آید چرا که چنانچه هزینه اجاره محل پرداخت کرده باشید ،مکلف بوده اید که مالیات اجاره را که از مال الا جاره کسر وبحسلب دارایی واریز نموده باشید .ودر مورد حقوق ودستمزد نیز مکلف بوده اید که لیست حقوق ودستمزد را به دارایی اعلام کنید. در خصوص سایر هزینه ها ،  متناسب با شغل ، ،می توانید در کادر مربوط به ردیفهای ۵ و۶ منعکس نمایید.درخصوص هزینه استهلاک داراییها نیز ،چنانچه دارائی ثابت اظهار نموده باشید می توانید با توجه به نوع دارایی ،هر سا له قسمتی از قیمت تمام شده دارایی را بعنوان هرینه استهلاک منظور نمایید (چنانچه دارایی ثابت اظهار نکرده باشید ،مبلغی به عنوان هزینه استهلاک منظور ننمایید.)

پس ازاینکه هزینه ها را در کادر مقابل آنها قید کردید آنها را جمع نموده ودر کادر روبروی جمع خرید وهزینه ها منعکس نمایید.

نکته : بحث خرید کالا وموجودی کالا در اول دوره وپایان دوره ،در حالتی است که کا لایی را برای مصرف خریداری کرده اید ودر یکسال ما لیا تی کاملا مصرف نشده است که در این حالت در کادر مربوط به کالای اول دوره وپایان ،منعکس می شود (به این بخش بجز موارد خاص توجه نکنید ونیازی به تکمیل آن نیست .)

در گام بعدی مبلغ جمع خرید وهزینه ها را از جمع فروش ودرآمد ها کسر نموده ودر کا در سود (زیان) ویژه قید نمایید.

دوم- جدول معافیتها وسایر هزینه های قابل قبول:

در این بخش مبالغی که بعنوان معافیت مالیا تی در ق.م.م وسایر قوانین پیش بینی شده است واز سود ویژه کسر خواهد شد، ذکر شده است که به ترتیب توضیح داده می شود.در کادر مقابل معافیت موضوع ماده ۱۰۱ق.م.م مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۵۸ ریال قید نمایید.ودر کادر مقا بل هزینه های موضوع ماده  ۱۳۷ ق .م .م هزینه های درمانی مودی وافراد تحت تکفل وی نوشته می شود .سایر معافیتهای مالیاتی نیز درصورت وجود ، در کادرهای مربوطه منعکس شود.

در انتها ارقام ذکرشده در جدول معافیتها را جمع کرده ودر پایین جدول در کادر مقابل جمع ( نقل به جدول پایین ) قید نمائید .

سوم – جدول محاسبه درآمد مشمول مالیات ومالیات متعلقه :

۱- در کادر سود(زیان) ویژه نقل از حساب در آمد وهزینه عینا مبلغ بدست آمده از جدول اول را در این کادر بنوسید .

۲- در کادر بعدی جمع جدول معفیتهای مالیاتی را عینا از جدول بالا به این کادر منتقل نمائید .

۳- جمع معافیتها را از جمع سود(زیان) ویژه کسر کرده ودر کادر بعدی تحت عنوان درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیتها ، بنویسید .

۴- در این حالت چنانچه حاصل جمع فوق منفی ( یعنی معافیتها بیشتر از سود(زیان) ویژه است ) ویا صفر بود ، مالیات تعلق نمی گیرد ولی چنانچه حاصل جمع مذکور مثبت باشد یعنی سود(زیان) ویژه بیشتر از معافیتها باشد ، طبق ماده ۱۳۱ق م.م ، مالیات متعلقه را محاسبه ودر کادر مربوطه تحت عنوان مالیات متعلق ( به نرخ ماده ۱۳۱ق.م.م ) قید نمائید .

-نرخ ماده ۱۳۱ق.م.م عبارت است از درآمدمشمول مالیات تا مبلغ سی میلیون ریال به نرخ ۱۵درصد . تا یکصد میلیون ریال در آمد مشمول مالیات نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ ۲۰ درصد . تا ۲۵۰ میلیون ریال نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ ۲۵درصد .بقیه نرخ ها را از ماده فوق نگاه کنید .                                                                                              

۵- پس از محاسبه مالیات به روش فوق ، مالیات متعلقه در کادر مربوطه ( مالیات متعلق ) قید شود .کادر بعدی مربوط به مالیات علی الحساب است که توسط مودی پرداخت شده است . یکی ازاین اقلام ، جمع تمبرهای پرداختی طبق دفرچه تمبر می باشد . همچنین اگر پرداختی دیگری بابت مالیات شغلی پرداخت شده است در این کادر قید می شود .سپس جمع مالیات پرداخت شده را از جمع مالیات متعلقه کسر نمائید ، در این حالت چنانچه حاصل جمع این دو مثبت بود در کادر مانده بدهی قید شده ومبلغ مانده بدهی به همراه اظهارنامه ، تسلیم سازمان امور مالیاتی گردد. چنانچه حاصل جمع مذکور منفی ویا صفر باشد ، وجهی بابت مالیات پرداخت نمی گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت حسابداری مشاور مالیاتی خدمات مالیاتی  موسسه حسابداری
شرکت حسابداری مالی شرکت مشاور مالیاتی شرکت خدمات مالی  موسسه مالی و حسابداری
شرکت حسابداری مالیاتی مشاوره حسابداری خدمات حسابداری   تنظیم اظهارنامه مالیاتی
شرکت حسابداری قانونی مشاوره حسابداری مالیاتی خدمات حسابداری قانونی  موسسه خدمات مالی
شرکت حسابداری دفاتر قانونی مشاوره حسابداری قانونی خدمات مشاوره مالی   موسسه خدمات حسابرسی
شرکت خدمات حسابداری مشاوره پرونده مالیاتی خدمات حسابداری مالیاتی  موسسه خدمات مشاوره مالی
شرکت حسابداری خدماتی مشاور قوانین مالیاتی خدمات مشاوره مالیاتی   موسسه حسابداری مالیاتی
شرکت حسابداری مالی قانونی مشاوره دعاوی مالیاتی خدمات مالی و حسابداری  موسسه مشاوره حسابداری
شرکت حسابداری و خدمات مالی مشاوره حسابداری مدیریت خدمات حسابداری گزارش فصلی  حسابدار شرکت تجاری
حسابداری شرکت های صنعتی حسابداری شرکت های بیمه حسابدار خبره  حسابدار امور مالی
شرکت مشاور مالی مشاور مالیاتی خدمات مشاوره مالیات تکلیفی  حسابدار امور قانونی
شرکت مشاوره حسابداری مشاور تنظیم اظهارنامه عملکرد خدمات نوشتن دفاتر روزنامه و کل حسابدار ارزش افزوده
شرکت مشاوره مالیاتی مشاور مالیات بر ارزش افزوده خدمات حسابداری اظهار نامه قانونی   حسابدار موسسه خدماتی
شرکت خدمات مالی و حسابداری مشاور مالیات خدمات تنظیم اظهارنامه مالی  حسابدار پاره وقت
شرکت مشاور مالی و حسابداری خدمات مشاوره حسابداری خدمات تنظیم اظهارنامه عملکرد  حسابدار امور مالیاتی
شرکت خدمات مالی حسابداری مشاوره اظهارنامه مالیاتی خدمات تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده  حسابدار امور قانونی
 خدمات وکالت امور مالیاتی  انواع حسابداری   انواع حسابدار  حسابدار امور بانکی
 حسابداری شرکت های بارزگانی  حسابداری شرکت های وارداتی  حسابدار مستقل  حسابدار قانونی
حسابداری شرکت های تولیدی حسابداری شرکت های سهامی حسابدار رسمی حسابداری شرکت های تضامنی
حسابداری شرکت های پیمانکاری   موسسه تنطیم کننده دفاتر مالیاتی  
موسسه خدمات وکالت امور مالیاتی حسابداری شرکت های سهامی خاص موسسه خدمات تنظیم اظهارنامه مالی موسسه مشاوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی
حسابداری شرکت های مهندسین مشاور موسسه حسابداری و خدمات مالی موسسه خدمات تنظیم اظهارنامه مالی موسسه تنظیم کننده اظهارنامه عملکرد
حسابداری شرکت های خدماتی حسابداری مغازه ها تنظیم گزارش مالیات ارزش افزوده موسسه خدمات حسابداری قانونی
حسابداری شرکت های تعاونی حسابداری فروشگاه ها موسسه مشاوره تحریر دفاتر قانونی  
حسابداری شرکت های حمل و نقل حسابداری شرکت های ساختمانی  تحریر و نوشتن دفاتر قانونی اداره مالیاتی تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی
شرکت حسابداری تحریر دفاتر قانونی مشاوره قوانین بیمه تامین اجتماعی موسسه مشاوره تنظیم گزارش ارزش افزوده