• موسسه حسابداری , شرکت حسابداری , مشاور حسابداری , خدمات حسابداری
  موسسه حسابداری , شرکت حسابداری , مشاور حسابداری , خدمات حسابداری

  موسسه حسابداری با شماره ثبت 65654 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است . موضوع فعالیت موسسه طبق اساسنامه آن، انجام کلیه خـدمات و مشاوره مـالی ، حسابداری ، مدیریت و مالیاتی از قبیل بازرسی قانونی ، استقرار سیستم کنترلهای داخلی و مدیریتی ، اصلاح حساب ، تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارشهای مالی و مدیریتی ، تنظیم اظهارنامه های مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده ، ارائه مشاوره مالی و مالیاتی، انجام بررسیهای ویژه مالی در تهران می باشد.

 • شرکت مشاور مالیاتی , موسسه خدمات مالیاتی , شرکت خدمات مالیاتی , موسسه مشاور مالیاتی
  شرکت مشاور مالیاتی , موسسه خدمات مالیاتی , شرکت خدمات مالیاتی , موسسه مشاور مالیاتی

  موسسه مشاوره مالياتي و خدمات مالیاتی  براي اشخاص حقيقي و حقوقي در دفتر توسط كارشناس اداره امور دارايي انجام شده كه چنانچه شركت ثبت شود مي بايست تشكيل پرونده مالياتي داده و دفاتر كل و روزنامه در اداره ثبت شركتها پلمپ نموده و دفاتر معين و نقل و انتقال سهام و دفاتر دارايي شركت خريداري نموده در دفتر موجود كه توسط حسابدار نوشته مي شود و تراز تهيه و تا تير ماه تحويل اداره دارايي نمايد و بايد تشكيل پرونده مالياتي پلمپ دفاتر و تهيه تراز مالي به ان اداره دارايي اقدام نمايد .

 • حسابدار مستقل ,حسابدار رسمی ,گزارش حسابداری ,شرکت حسابداری رسمی ,حسابداری دفاتر قانونی
  حسابدار مستقل ,حسابدار رسمی ,گزارش حسابداری ,شرکت حسابداری رسمی ,حسابداری دفاتر قانونی

   موسسه حسابداری مالیاتی , شرکت حسابداری مالی قانونی , مشاوره دعاوی مالیاتی در تهران , خدمات مالی و حسابداری , موسسه مشاوره حسابداری , شرکت حسابداری و خدمات مالی , مشاوره حسابداری مدیریت , خدمات حسابداری گزارش فصلی , حسابدار شرکت تجاری , حسابداری شرکت های صنعتی در تهران , حسابداری شرکت های بیمه , حسابدار خبره , حسابدار امور مالی , شرکت مشاور مالی , مشاور مالیاتی , خدمات مشاوره مالیات تکلیفی , حسابدار امور قانونی ,

 • دفتر موسسه ,تلفن موسسه حسابداری , تلفن حسابدار رسمی ,تلفن حسابدار مستقل , تلفن موسسات حسابداری
  دفتر موسسه ,تلفن موسسه حسابداری , تلفن حسابدار رسمی ,تلفن حسابدار مستقل , تلفن موسسات حسابداری

   دفتر شرکت مشاوره حسابداری , مشاور تنظیم اظهارنامه عملکرد , خدمات نوشتن دفاتر روزنامه و کل , تلفن حسابدار ارزش افزوده , شرکت مشاوره مالیاتی , مشاور مالیات بر ارزش افزوده  , خدمات حسابداری اظهار نامه قانونی , حسابدار موسسه خدماتی , شرکت خدمات مالی و حسابداری , مشاور مالیات در تهران  , خدمات تنظیم اظهارنامه مالی  , حسابدار پاره وقت , شرکت مشاور مالی و حسابداری , خدمات مشاوره حسابداری , خدمات تنظیم اظهارنامه عملکرد , حسابدار امور مالیاتی 

 • موسسه حسابداری در تهران , شرکت حسابداری در تهران , حسابداری مالیاتی در تهران , مشاوره حسابداری در تهران
  موسسه حسابداری در تهران , شرکت حسابداری در تهران , حسابداری مالیاتی در تهران , مشاوره حسابداری در تهران

  حسابداری در تهران ,  مالی در تهران ,  مالیاتی در تهران ,  شرکت حسابداری در تهران , مشاور مالیاتی  در تهران , خدمات مالیاتی در تهران  , موسسه حسابداری در تهران , شرکت حسابداری مالی در تهران  , شرکت مشاور مالیاتی در تهران ,  شرکت خدمات مالی در تهران  , موسسه مالی و حسابداری در تهران  , شرکت حسابداری مالیاتی  در تهران , مشاوره حسابداری در تهران   , خدمات حسابداری در تهران  , تنظیم اظهارنامه مالیاتی در تهران , شرکت حسابداری قانونی در تهران

 • مشاوره مالی در تهران , خدمات مالی در تهران , خدمات حسابداری در تهران , مشاوره مالیاتی در تهران , مشاور مالیاتی
  مشاوره مالی در تهران , خدمات مالی در تهران , خدمات حسابداری در تهران , مشاوره مالیاتی در تهران , مشاور مالیاتی

  مشاوره حسابداری مالیاتی در تهران , خدمات حسابداری قانونی در تهران , موسسه خدمات مالی در تهران , شرکت حسابداری دفاتر قانونی در تهران  , مشاوره حسابداری قانونی در تهران  , خدمات مشاوره مالی در تهران  , موسسه خدمات حسابرسی در تهران , شرکت خدمات حسابداری در تهران , مشاوره پرونده مالیاتی در تهران , خدمات حسابداری مالیاتی در تهران , موسسه خدمات مشاوره مالی در تهران , شرکت حسابداری خدماتی تهران , مشاور قوانین مالیاتی تهران , خدمات مشاوره مالیاتی در  تهران

 • شرکت خدمات مالی حسابداری , مشاوره اظهارنامه مالیاتی , خدمات تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده , حسابدار امور قانونی
  شرکت خدمات مالی حسابداری , مشاوره اظهارنامه مالیاتی , خدمات تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده , حسابدار امور قانونی

  شرکت خدمات مالی حسابداری در تهران , مشاوره اظهارنامه مالیاتی , خدمات تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده  , حسابدار امور قانونی در تهران , خدمات وکالت امور مالیاتی  , انواع حسابداری , انواع حسابدار , حسابدار امور بانکی , حسابداری شرکت های بارزگانی , حسابداری شرکت های وارداتی  , حسابدار مستقل , حسابدار قانونی , حسابداری شرکت های تولیدی , حسابداری شرکت های سهامی , حسابدار رسمی , حسابداری شرکت های تضامنی , حسابداری شرکت های پیمانکاری 

 • موسسه حسابداری و خدمات مالی , موسسات تنطیم کننده دفاتر مالیاتی , شرکت خدمات تنظیم اظهارنامه مالی
  موسسه حسابداری و خدمات مالی , موسسات تنطیم کننده دفاتر مالیاتی , شرکت خدمات تنظیم اظهارنامه مالی

  موسسات تنطیم کننده دفاتر مالیاتی در تهران , موسسات خدمات وکالت امور مالیاتی , حسابداری شرکت های سهامی خاص در تهران , موسسه خدمات تنظیم اظهارنامه مالی , موسسه مشاوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی , حسابداری شرکت های مهندسین مشاور , موسسه حسابداری و خدمات مالی , موسسه خدمات تنظیم اظهارنامه مالی , موسسه تنظیم کننده اظهارنامه عملکرد , حسابداری شرکت های خدماتی , حسابداری مغازه ها , تنظیم گزارش مالیات ارزش افزوده

 • موسسه خدمات حسابداری قانونی , موسسه مشاوره تحریر دفاتر قانونی , تحریر و نوشتن دفاتر قانونی اداره مالیاتی
  موسسه خدمات حسابداری قانونی , موسسه مشاوره تحریر دفاتر قانونی , تحریر و نوشتن دفاتر قانونی اداره مالیاتی

  موسسات خدمات حسابداری قانونی , حسابداری شرکت های تعاونی , قیت حسابداری فروشگاه ها , موسسه مشاوره تحریر دفاتر قانونی , نرخ حسابداری شرکت های حمل و نقل , حسابداری شرکت های ساختمانی , بهای تحریر و نوشتن دفاتر قانونی اداره مالیاتی , تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی , شرکت حسابداری تحریر دفاتر قانونی , مشاوره قوانین بیمه تامین اجتماعی , موسسه مشاوره تنظیم گزارش ارزش افزوده , تلفن موسسه حسابداری , سایت موسسه حسابداری 

 • موسسه مشاور مالی و مالیاتی و حسابداری در منطقه 1 , موسسه های خدمات مالی و حسابداری در منطقه 2 , منطقه 3
  موسسه مشاور مالی و مالیاتی و حسابداری در منطقه 1 , موسسه های خدمات مالی و حسابداری در منطقه 2 , منطقه 3

  محدوده فعالیت موسسه  حسابداری در منطقه 1 ، اقدسیه ، الهیه ( فرشته ) ،  اوین ، باغ فردوس , تجریش , جماران , چیذر ,  دارآباد , دربند , درکه , زعفرانيه , سوهانک , شهرک نفت , شهرک محلاتی , فرمانيه , قیطریه , کامرانيه , محموديه , نیاوران , ولنجک و منطقه 2 و برق آلستوم , تهران ويلا , ستارخان ( توحید – شادمهر ) , سعادت آباد , شهرک غرب ( قدس ) , شهرک مخابرات  , شهرآرا ( پاتریس ) , صادقيه , طرشت , فرحزاد , گیشا ( کوی نصر ) , همایونشهر  ,مرزداران ( آزمایش – هما - ژاندارمری) می باشد .

 • موسسات مشاور مالی و مالیاتی و حسابداری در منطقه 3 , محله , خیابان , ونک , میرداماد , آرژانتین , میرداماد , صادقیه
  موسسات مشاور مالی و مالیاتی و حسابداری در منطقه 3 , محله , خیابان , ونک , میرداماد , آرژانتین , میرداماد , صادقیه

  محدوده فعالیت موسسه مالی مالیاتی و حسابداری در  منطقه  3 , اختیاریه (رستم آباد) , پاسداران , جردن – ولیعصر , دروس , دولت , دیباجی , سیدخندان , ظفر (دستگردی) , قلهک , میرداماد , ونک ,  منطقه 6 ,  آرژانتین , ساعی , امیرآباد (کارگر شمالی) , ایرانشهر , محله , خیابان , بهجت آباد , پارک لاله , جنت – رفتگر , دانشگاه تهران , شریعتی , شیراز , عباس آباد , فاطمی , قائم مقام – سنائی , قزل قلعه , کشاورز غربی , گاندی , میدان جهاد , ولیعصر , نصرت , یوسف آباد ، می باشد .  

 • موسسه حسابداری ,شرکت حسابداری ,موسسات حسابداری ,شرکت های حسابداری , موسسه
  موسسه حسابداری ,شرکت حسابداری ,موسسات حسابداری ,شرکت های حسابداری , موسسه

  موسسه , خدمات مالی , حسابداری , موسسه حسابداری , موسسات حسابداری , حسابداری , مالیاتی , استانداردهای حسابداری , استانداردهای مالی , این مؤسسه حسابداری و همكاران از لحاظ تعداد پرسنل يكي از مؤسسات حسابداری بزرگ محسوب مي شود.این موسسه حسابداری ، خدمات اطمینان‎ بخشی (شامل حسابداری صورت‌های مالی ، حسابداری مالیاتی، بررسي اجمالی صورت‌های مالی و ساير خدمات اطمينان بخشی )، انجام میدهد.

 • موسسات حسابداری و خدمات مالی مالیاتی در شهر وارمین , تهران , پاکدشت , دماوند , اسلامشهر
  موسسات حسابداری و خدمات مالی مالیاتی در شهر وارمین , تهران , پاکدشت , دماوند , اسلامشهر

  محدوده فعالیت موسسات حسابداری مالی و مالیاتی و مشاوره مالی , تهران , اسلام‌شهر , قرچک , ورامين , رباط‌کريم , قدس , شهريار , نسيم‌شهر , پاکدشت , انديشه , صالح‌آباد , باقرشهر , ري , باغستان , بومهن , چهاردانگه , پيشوا , دماوند , پرديس , وحيديه , شهر , شهرستان , نصيرآباد , فردوسيه , حسن‌آباد , رودهن , شاهدشهر , صباشهر , فيروزکوه , لواسان , شميرانات , آبسرد , شريف‌آباد , پاکدشت , کهريزک , فشم , جوادآباد , کيلان , آبعلي , ارجمند  می باشد . 

معرفی اعضاء :

 

نوروزی

کارشناس رسمی

حسابداری و حسابرسی

دادگستری

Hesabresi Hesab Gozaresh Moasese

سید محمد مظلومی

استاد دانشگاه

 

 

کارشناس رسمی

حسابداری و حسابرسی

دادگستری

Hesabresi Hesab Gozaresh Moasese

کارشناس رسمی

حسابداری و حسابرسی

دادگستری

 

موسسه خدمات حسابرسی :

خدمات حسابرسي موسسه خدمات حسابرسی عمدتاً شامل حسابرسي مستقل صورتهاي مالي طبق اصول و استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي جهت ارائه گزارش به مجامع عمومي، هيأت مديره، بانکها، وساير اشخاص و سازمان ها مي باشد. علاوه بر گزارشهايي که بصورت گزارش حسابرسي استاندارد خطاب به مجامع عمومي شرکتهاي مورد رسيدگي ارائه مي گردد، گزارش جداگانه اي نيز در نتيجه رسيدگي ها خطاب به مديريت تهيه مي شود که اهم نقاط ضعف عمليات حسابداري، مديريت و کنترلهاي داخلي و غيره را به مديريت دستگاه مورد رسيدگي گزارش مي نمايد. موسسه خدمات حسابرسی همچنين قادر به انجام حسابرسي مديريت جهت مشخص کردن نقاط ضعف عمليات اجرائي، کنترلهاي داخلي دستگاه مورد رسيدگي، عملکرد مديريت و غيره مي باشد که در اين زمينه ها مي تواند گزارشهاي مورد نياز را بهمراه پيشنهادهاي سازنده خود به مديريت شرکتها ارائه نمايد. درقالب خدمات حسارسي، موسسه خدمات حسابرسی مي تواند وظيفه بازرسي قانوني شرکتها طبق مقررات قانون تجارت را نيز انجام داده و گزارشهاي مورد نياز طبق مقررات قانوني را به مجامع عمومي صاحبان سهام در شرکتهاي سهامي خاص و عام ارائه نمايد. ضمن آنکه شرکاء موسسه خدمات حسابرسی از نظر جامعه حسابداران رسمي ايران و همچنين بورس اوراق بهاء دار تهران شناخته شده بوده و انجام وظائف حسابرسي و بازرس قانوني شرکتها توسط موسسه خدمات حسابرسی مورد پذيرش مرجع قانوني مربوطه نيز مي باشد.

بعنوان حسابدار رسمي، موسسه خدمات حسابرسی قادر است خدمات حاسبرسي مالياتي را در قالب قوانين مربوطه انجام داده و چنانچه از نظر قانوني و مقررات موضوعه انجام عمليات حسابرسي مالياتي مورد پيدا کند، موسسه خدمات حسابرسی قادر است خدمات حرفه اي خود را در اين زمينه نيز ارائه نمايد.

ب : خدمات حسابداري 
خدمات حسابداري موسسه خدمات حسابرسی شامل ارائه خدمات حسابداري، دفترداري شرکتها، پيگيري و تکميل مدارک حسابداري معوق، اصلاح حسابها، ارائه صورتهاي مالي ضمني و نهايي، تهيه صورتهاي مالي تلفيقي گروه شرکتها، تهيه صورتهاي مالي از مدارک ناقص و ساير موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی و مالي مي باشد. موسسه خدمات حسابرسی قادر است اينگونه حدمات را در طيف گسترده اي به مشتريان خود ارائه نمايد بطوريکه در صورت نياز و درخواست مشتريان علاوه بر انجام امور دفترداري و حسابداري ايشان، کليه امور مديريت مالي شرکتها را که بموجب اصول، استانداردها، عرف و روشهاي معمول بر عهده مديران مالي شرکتها است برعهده گرفته و خدمات خود را بصورت کامل و جامع ارائه نمايد.
خدماتي که در گذشته در اين زمينه ارائه شده اند، تجارب بسيار خوبي براي مشتريان به ارمغان آورده اند. فلسفه موسسه خدمات حسابرسی در اينگونه موارد ارائه خدمات اختصاصي و شخصي (Personalized) به مشتريان مي باشد. بسياري از مشتريان موسسه خدمات حسابرسی در نتيجه بهره مند شدن از اينگونه خدمات توانسته اند بموقع امکانات لازم را براي رشد خود فراهم آورده و استفاده از موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی آنها را قادر ساخته است که بدون هيچگونه دغدغه اي، سازمان حسابداري و امور مالي مورد نياز در فرآيند رشد خود را در کنار خود داشته باشند.

ج : موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی مديريت 
موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی مديريت که موسسه خدمات حسابرسی حسابرسي رايمند و همکاران ارائه مي نمايد شامل انواع خدمات حرفه اي موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی اي در زمينه هاي زير مي باشد: 

- مطالعه و پيش بيني نياز پروژه هاي در حال تآسيس از نظر سيستم هاي مالي و تهيه نمودار سازماني مورد نياز. 
- موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی مالياتي، برنامه ريزي مالياتي و موضوعات مربوط به بيمه هاي اجتماعي و پيگيري و حل و فصل مسائل معوقه. 
- موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی مالي مربوط به شرکتها و مشارکتها اعم از پروژه هاي در جريان و يا در مراحل اوليه. 
- موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی در زمينه موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی مديريت، تهيه بودجه و پيش بيني نقدينگي، بررسي کارآيي و ميزان سود (زيان) دهي هريک از محصولات توليدي شرکتها.
- موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی حقوقي در زمينه مقررات قانون تجارت و ساير مقررات مربوطه. 
- اداره امور تصفيه شرکتها و موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی در زمينه هاي مربوطه. 
- ارزشيابي سهام شرکتها. 

فلسفه موسسه خدمات حسابرسی در ارائه موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی مديريت آنستکه موسسات و شرکتها و کليه واحدهاي اقتصادي براي آنکه آينده کاري مطمئن تري داشته باشند و عملکرد بهتري درآينده براي خود تضمين نمايند، مي بايستي همواره سعي در سوق دادن فرآيند عملکرد خود بسمت بهينه داشته باشند. در اين راستا کارشناسان موسسه خدمات حسابرسی آماده اند که تجربيات و دانش حرفه ای خود در زمينه هاي مختلف را در اختيار مشتريان قرار دهند و مشتريان در نتيجه قادر خواهند بود که مناسب ترين راه حل را براي کليه مراحل توسعه خود داشته باشند.

د : موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی داخلی 
علاوه بر موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی مستقل و اطمینان بخشی به شرح فوق ، موسسه خدمات حسابرسی بخشی جدید بعنوان " موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی داخلی" ایجاد نموده که اینگونه خدمات را برای شرکتهای بزرگ ، بانکها و غیره طبق استانداردهای مربوطه ارائه می‌نماید.هدف از موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی داخلی در مرحله اول حصول اطمینان از رعایت مقررات ، دستورالعملها و ضوابط داخلی شرکت و نیز ارزیابی موثر بودن فرآیندهای مدیریت ریسک ، ارزیابی انسجام اطلاعات موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی و چگونگی مدیریت ریسکهای مالی قابل کنترل و همچنین ارزیابی امکانات بالقوه بروز تقلب و شناسائی زمینه‌های ریسک و خطرهای احتمالی و گزارش موارد به مدیریت است. این فرآیند موجب ارتقاء کنترلهای داخلی در موسسات و سازمانها گردیده و در نتیجه ، در ارزیابی ریسکهای کلی سازمان ، موجب تبدیل تهدیدها یا خطرات ، به فرصت خواهد گردید. این امر می‌تواند از اهمیت بیشتری در بانکها و شرکتهای بزرگ برخوردار باشد.

ه : خدمات حاکمیتی و اداره امور شرکتها (Corporate Governance)
موسسه خدمات حسابرسی بعنوان خط جدیدی از خدمات حرفه ای، ارائه خدمات راهبری و اداره امور شرکتها (حاکمیت شرکتی) را در دستور کار قرار داده است . این خدمات به شرکتهای بزرگتر کمک می کند تا راهبردها و استراتژی های مناسب و عملی را برای ارتقاء ارزشهای کوتاه مدت و بلند مدت سهامداران شناسائی کرده و بدین ترتیب راهبردهای شرکت را با استراتژی ها و راهبردهای تجاری کسب و کار هماهنگ سازند . با توجه به پیچیدگی های دنیای کسب و کار مدرن، قوانین و مقررات جدید، بحرانهای مالی ، سوء جریانات پیش آمده در شرکتهای بین المللی و اختلاس و سوء استفاده های اخیر، الزامات بازار سرمایه و نیز قوانین و مقررات جدید در ایران، اهبری امور شرکت ها اهمیتی بیش از پیش یافته است . تجربه نشان داده که پایداری شرکتها در آینده (viability & sustainability) منوط به استقرار نظام های مناسب و طرح های نوین برای اداره شرکتها است . موسسه خدمات حسابرسی با استفاده از دانش حرفه ای شرکاء ، مدیران و کارکنان خود و تجارب ایشان در صنایع مختلف ، می تواند هیات مدیره و مدیران سطوح بالای شرکتها را در زمینه شناسائی ریسکها و همچنین نقاط ضعف و قوت از بابت دستیابی شرکت به اهداف راهبری یا حاکمیتی خود یاری رساند . موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی در این زمینه مشتمل بر ارائه روشهای مناسب برای اداره و مدیریت امور شرکتها در زمینه پایش (monitoring) عملکرد ، شفاف سازی نقش افراد، ارزیابی و بازبینی عملکرد ایشان، بررسی و تنظیم منشورهای مورد نیاز شرکت، دستورالعملهای ضروری برای انجام وظائف مدیران ، بررسی و ارائه چارچوب مناسب مدیریت ریسک و در نتیجه ارتقاء شفافیت و کیفیت اطلاعات از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی ، تدوین دستورالعملها ، تبیین و تدوین مقررات و ضوابط سازمانی و سایر موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی ای می باشد .

و : خدمات بين المللي 
علاوه بر خدمات حسابرسي موسسه خدمات حسابرسی مي تواند خدمات خود را در زمينه تبديل و بازنويسي صورتهای مالي بر اساس استانداردهاي بين المللي حسابداري (IFRS) و اصول پذیرفته شده موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی (G.A.A.P)، موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی مالياتي و موسسه خدمات حسابرسی خدمات حسابرسی در زمينه قوانين تآمين اجتماعي، مسائل حقوقي بين المللي و تجارت بين المللي و امثالهم نيز با استفاده از خدمات کارشناسان خبره به صاحبکاران ارائه نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

شرکت حسابداری مشاور مالیاتی خدمات مالیاتی  موسسه حسابداری
شرکت حسابداری مالی شرکت مشاور مالیاتی شرکت خدمات مالی  موسسه مالی و حسابداری
شرکت حسابداری مالیاتی مشاوره حسابداری خدمات حسابداری   تنظیم اظهارنامه مالیاتی
شرکت حسابداری قانونی مشاوره حسابداری مالیاتی خدمات حسابداری قانونی  موسسه خدمات مالی
شرکت حسابداری دفاتر قانونی مشاوره حسابداری قانونی خدمات مشاوره مالی   موسسه خدمات حسابرسی
شرکت خدمات حسابداری مشاوره پرونده مالیاتی خدمات حسابداری مالیاتی  موسسه خدمات مشاوره مالی
شرکت حسابداری خدماتی مشاور قوانین مالیاتی خدمات مشاوره مالیاتی   موسسه حسابداری مالیاتی
شرکت حسابداری مالی قانونی مشاوره دعاوی مالیاتی خدمات مالی و حسابداری  موسسه مشاوره حسابداری
شرکت حسابداری و خدمات مالی مشاوره حسابداری مدیریت خدمات حسابداری گزارش فصلی  حسابدار شرکت تجاری
حسابداری شرکت های صنعتی حسابداری شرکت های بیمه حسابدار خبره  حسابدار امور مالی
شرکت مشاور مالی مشاور مالیاتی خدمات مشاوره مالیات تکلیفی  حسابدار امور قانونی
شرکت مشاوره حسابداری مشاور تنظیم اظهارنامه عملکرد خدمات نوشتن دفاتر روزنامه و کل حسابدار ارزش افزوده
شرکت مشاوره مالیاتی مشاور مالیات بر ارزش افزوده خدمات حسابداری اظهار نامه قانونی   حسابدار موسسه خدماتی
شرکت خدمات مالی و حسابداری مشاور مالیات خدمات تنظیم اظهارنامه مالی  حسابدار پاره وقت
شرکت مشاور مالی و حسابداری خدمات مشاوره حسابداری خدمات تنظیم اظهارنامه عملکرد  حسابدار امور مالیاتی
شرکت خدمات مالی حسابداری مشاوره اظهارنامه مالیاتی خدمات تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده  حسابدار امور قانونی
 خدمات وکالت امور مالیاتی  انواع حسابداری   انواع حسابدار  حسابدار امور بانکی
 حسابداری شرکت های بارزگانی  حسابداری شرکت های وارداتی  حسابدار مستقل  حسابدار قانونی
حسابداری شرکت های تولیدی حسابداری شرکت های سهامی حسابدار رسمی حسابداری شرکت های تضامنی
حسابداری شرکت های پیمانکاری   موسسه تنطیم کننده دفاتر مالیاتی  
موسسه خدمات وکالت امور مالیاتی حسابداری شرکت های سهامی خاص موسسه خدمات تنظیم اظهارنامه مالی موسسه مشاوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی
حسابداری شرکت های مهندسین مشاور موسسه حسابداری و خدمات مالی موسسه خدمات تنظیم اظهارنامه مالی موسسه تنظیم کننده اظهارنامه عملکرد
حسابداری شرکت های خدماتی حسابداری مغازه ها تنظیم گزارش مالیات ارزش افزوده موسسه خدمات حسابداری قانونی
حسابداری شرکت های تعاونی حسابداری فروشگاه ها موسسه مشاوره تحریر دفاتر قانونی  
حسابداری شرکت های حمل و نقل حسابداری شرکت های ساختمانی  تحریر و نوشتن دفاتر قانونی اداره مالیاتی تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی
شرکت حسابداری تحریر دفاتر قانونی مشاوره قوانین بیمه تامین اجتماعی موسسه مشاوره تنظیم گزارش ارزش افزوده